Bij Family Lab werken ouders en professionals samen. Zij onderzoeken en leren hoe de ouderlijke liefde en toewijding, die alle ouders hebben voor hun kinderen, kan worden omgezet in liefdevol gedrag, zodanig dat de eigenwaarde, de grenzen en het onderlinge respect van zowel ouders als kinderen overeind blijft.
Onze doelstelling is de psychosociale gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige ouders en kinderen te verbeteren; de grote en rijke variatie in gezinnen te vieren, te respecteren en hen te ondersteunen in het creëren van gezonde relaties zonder gebruik van geweld en misbruik, van kinderen, jongeren en ouders.

Wij houden ons bezig met gezinnen, binnen het onderwijs en de kinderopvang; gaan in dialoog en formuleren warden, geven informatie over de laatste relevante wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen. We willen niet alleen het denken over gezonde relatieontwikkeling en het ontwikkelen van gezinnen beïnvloeden, maar ook de waarden en het gedrag van ‘professionele opvoeders’ ten behoeve van het creëren van een optimale omgeving waarin wederkerigheid, sociaal, emotioneel, creatief en academisch leren plaats kan vinden.

Dit doen wij door middel van seminars, boeken, gezins-begeleiding, workshops voor ouders, vele publicaties in media en opleiding van professionele opvoeders.

Wij geloven dat er betere wegen zijn voor het opvoeden en onderwijzen van kinderen behalve vanuit autoritaire kracht of democratische trucs. In plaats daarvan is onze focus gericht op het ontwikkelen van relatie-competentie die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, authenticiteit, integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid; onze 4 kernwaarden.