Familylab Association

Family Lab Association is een internationale organisatie die zich richt op ouderschap, opvoeden en specifiek op relatie-competentie binnen het gezin. We zijn in 21 landen wereldwijd vertegenwoordigd; het hoofdkantoor van de Family Lab Association is gevestigd in Zwitserland. Family Lab is gericht op het werken mét en vóór gezinnen en families, onderwijs, kinderopvang en organisaties die de visie van Family Lab en zijn oprichter – Jesper Juul – delen.

Wij leven in de overtuiging dat er betere manieren zijn om kinderen groot te brengen, op te voeden, dan met behulp van autoritaire dwang of democratische trucjes. In plaats hiervan richten wij ons op de ontwikkeling van het persoonlijke leiderschap van ouders zelf en relaties met hun kinderen die gebaseerd zijn op de voor ons 4 meest belangrijke centrale waarden hierin:

GELIJKWAARDIGHEID, AUTHENTICITEIT, INTEGRITEIT en PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.

Zij zijn de uitgangspunten waarop onze visie met betrekking tot het ontwikkelen van gezins-relaties gebaseerd is. Het WAAROM en HOE zijn hierin belangrijke stuurmeesters.

Family lab is voortdurend in ontwikkeling als organisatie; empowerment van ouders zelf, ouderschaps-ontwikkeling en de ontwikkeling van het zelfsturende vermogen van ouders in het groot brengen van hun kinderen, staan bij ons centraal. Wij bouwen zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk en ontwikkelen vanuit hier toepasbare kennis. Family Lab werkt niet met methodieken, noch vanuit pedagogische strategieën of stromingen. Wij richten ons niet op het ontwikkelen van een ideaal, veeleer op de realiteit en de complexiteit van gezinsontwikkeling, ouderschap en opvoeden. Bij ons is de focus niet gericht op solitair de ontwikkeling van het kind, ook niet solitair op het ontwikkelen van ouderschap, echter voornamelijk op de wisselwerking en de relatievorming tussen beiden. Met deze relatievorming als basis hebben wij onze visie en ons leermodel ontwikkeld met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, grensbewaking van zowel ouders als kinderen waarbij de integriteit en eigenwaarde van beiden intact blijft en de competenties van de gezinsleden maximaal tot ontwikkeling kunnen komen; allen geplaatst in hun eigen cultuur, maatschappelijke omgeving en levensomstandigheden. Meer over onze visie vind je hier.

Wij leiden professionals op basis van dezelfde bovengenoemde visie en waarden en bieden counseling, seminars, workshops voor aanstaande, jonge en ervaren ouders, vaders en moeders aan.

www.familylabassociation.com