Wie en wat is Family Lab?

Family Lab Association is een internationale organisatie die zich richt op ouderschap, opvoeden en specifiek op relatie-competentie binnen het gezin. We zijn in 21 landen wereldwijd vertegenwoordigd; het hoofdkantoor van de Family Lab Association is gevestigd in Zwitserland. Family Lab is gericht op het werken mét en vóór gezinnen en families, onderwijs, kinderopvang en organisaties die de visie van Family Lab en zijn oprichter – Jesper Juul – delen.

Wij leven in de overtuiging dat er betere manieren zijn om kinderen groot te brengen, op te voeden, dan met behulp van autoritaire dwang of democratische trucjes. In plaats hiervan richten wij ons op de ontwikkeling van het persoonlijke leiderschap van ouders zelf en relaties met hun kinderen die gebaseerd zijn op de voor ons 4 meest belangrijke centrale waarden hierin:

GELIJKWAARDIGHEID – AUTHENTICITEIT – INTEGRITEIT – PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Zij zijn de uitgangspunten waarop onze visie met betrekking tot het ontwikkelen van gezins-realties gebaseerd is.
Het WAAROM en HOE zijn hierin belangrijke stuurmeesters.

Family lab is voortdurend in ontwikkeling als organisatie; empowerment van ouders zelf, ouderschaps-ontwikkeling en de ontwikkeling van het zelfsturende vermogen van ouders in het groot brengen van hun kinderen, staan bij ons centraal. Wij bouwen zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk en ontwikkelen vanuit hier toepasbare kennis. Family Lab werkt niet met methodieken, noch vanuit pedagogische strategieën of stromingen. Wij richten ons niet op het ontwikkelen van een ideaal, veeleer op de realiteit en de complexiteit van gezinsontwikkeling, ouderschap en opvoeden. Bij ons is de focus niet gericht op solitair de ontwikkeling van het kind, ook niet solitair op het ontwikkelen van ouderschap, echter voornamelijk op de wisselwerking en de relatievorming tussen beiden. Met deze relatievorming als basis hebben wij onze visie en ons leermodel ontwikkeld met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, grensbewaking van zowel ouders als kinderen waarbij de integriteit en eigenwaarde van beiden intact blijft en de competenties van de gezinsleden maximaal tot ontwikkeling kunnen komen; allen geplaatst in hun eigen cultuur, maatschappelijke omgeving en levensomstandigheden. Meer over onze visie vind je hier.

Wij leiden professionals op basis van dezelfde bovengenoemde visie en waarden en bieden counseling, seminars, workshops voor aanstaande, jonge en ervaren ouders, vaders en moeders aan.

Family Lab Nederland

Family Lab Nederland bevindt zich in de organisationele ontwikkeling-fase: De eerste stap is de heruitgave van 3 Nederlandse boeken van Jesper Juul geweest:

Je competente kind
Het gezinsleven
Dat vind ik, wat vind jij?

Deze boeken vanaf Juli 2016 verkrijgbaar (Bol.com)

Momenteel richten wij ons o.a. op het formeren van een organisatie team. Een team van bevlogen professionals die aan de slag zullen gaan met het Family Lab gedachtengoed, het verspreiden hiervan, het opleiden van professionals in zowel gezinsbegeleiding/ontwikkeling, als onderwijs en kinderopvang. Vanaf Januari 2017 zal de opleiding van Family Lab Nederland te volgen zijn voor professionals uit deze sectoren. September 2016 zal alle informatie van zowel onze basis-opleiding tot Family Lab Practitioner, als de aanvullende modules die opleiden tot Family Lab Counselor of Family Lab Master relatiecompetentie, inzichtelijk zijn op onze site. In Nederland streven wij naar CRKBO registratie en een ruime accreditatie voor beroepsgroepen.

Family Lab heeft tot doelstelling om in 2017 de eerste professionals op te leiden om in Nederland regionaal en lokaal met ouders, binnen onderwijs en kinderopvang in elke setting te kunnen gaan werken. Wij bieden in onze Family lab School de mogelijkheid tot certificering op diverse niveau’s en de mogelijkheid tot het verkrijgen van een licentie-houderschap van Family Lab Nederland. In september 2016 zullen de mogelijkheden van de Family Lab School en het opleidingscurriculum volledig online staan.

De site en onze andere media zullen gevuld worden met de Family lab/Jesper Juul artikelen, columns, E-books en vele essays die geschreven zijn rondom ouderschapsontwikkeling, opvoeden en persoonlijke ontwikkeling van ouders en kinderen. Deze zullen in alle beschikbare talen geplaatst worden.