Maak kennis met de grondlegger van FamilyLab:
Jesper Juul.

Jesper Juul
Jesper JuulFounder

Jesper Juul (1948) is docent, gezins-therapeut, vader en inmiddels ook grootvader. Hij is auteur van meer dan 30 boeken die inmiddels in 20 talen vertaald zijn. Hij is een bekende internationale spreker op het gebied van ouderschap en opvoeden en de oprichter van Family Lab ( 2006). Jesper Juul heeft meer dan 35 jaar gewerkt met kinderen, jongeren,gezinnen en professionals in de meest verschillende culturen, settings en omstandigheden.

Hij is CEO geweest van het Kempler Instituut Scandinavië, een opleidingsinstituut voor gezinstherapeuten van 1979 tot 2004. Daarnaast is jarenlang, op vrijwillige basis, gezinstherapeut geweest in de vluchtelingenkampen in oorlogsgebieden, waar hij vele gezinnen heeft ondersteund en professionals heeft opgeleid. Sinds 2006 wijdt hij zijn leven aan het ontwikkelen van Family Lab, waarin hij erop toeziet dat een nieuwe generatie zijn werk verder ontwikkelt.

Bij velen is Jesper Juul het meest bekend als auteur van o.a. ‘Your competent child’ ( 1995) waarin hij zowel zijn jarenlange ervaring in werken met gezinnen uiteenzet, als veel veronderstellingen van de traditionele ontwikkelingspsychologie, heersende modellen en pedagogische methodieken ter discussie stelt. Zijn constateringen en visie op gezinsontwikkeling worden bevestigd vanuit zowel de zijde van wetenschap als praktijk en vormen de basis voor een nieuw paradigma en perspectief in het onderzoek naar gezinsontwikkeling en -begeleiding en de interactie tussen kinderen, jongeren en volwassenen.

Meer over Jesper Juul.

Jesper Juul is:

Ashoka Fellow
Erelid van SPA
Commissaris van de – Society for Childrens Life- competence
Senior adviseur van Family Lab Association.

Ten gevolge van een een neurale aandoening is Jesper Juul niet meer in staat om te reizen. Hij geeft momenteel online-counseling, schrijft nog steeds vele artikelen, essays en E-books en wordt voor vele interviews gevraagd.
Voor meer info : 

http://www.jesperjuul.com